Mentor+Spillet_750x216-px

Mentor+Spillet™ er et unikt værktøj til uddannelse af mentorer og mentees. Dette innovative og involverende spil – baseret på Mentors Mange Roller – hjælper med at konkretisere de situationsbestemte mentorroller og viser, hvordan de enkelte roller kan anvendes i forhold til specifikke menteebehov.

Mentor+Spillet™ er et involverende kortspil for både mentorer og mentees, hvor:

 • De udforsker situationer, som mentorer kan opleve med deres mentees.
 • De afprøver, hvordan Mentors Mange Roller kan anvendes i specifikke situationer.
 • De udvikler fælles forståelse for mentor/mentee-samarbejdet.
 • De bliver mere trygge i deres respektive roller og bliver mere opmærksomme på det udbytte, de selv kan opnå af mentor/mentee-samarbejdet.
 • De oplever mentorskabets dynamik og bliver mere parate til at eksperimentere  og lære nyt gennem Mentors Mange Roller.

Mentor+Spillet™ – et unikt og praksisnært værktøj der øger effekten af mentorprogrammer

Mentor+Spillet™ øger udbyttet af mentorer og mentees læringsproces. Det bygger på de 10 situationsbestemte mentorroller, der alle har til formål at styrke relationen mellem mentor og mentee samt øge udbyttet af deres mentor/mentee-samtaler.

Mentor+Spillet™ er et involverende og pædagogisk værktøj – baseret på teorien om erfaringsbaseret læring – som involverer deltagerne og giver anledning til refleksion, konstruktive diskussioner og erfaringsudveksling og dermed fremmer en dybere forståelse af sig selv, og hvilke muligheder der er for læring gennem mentoring.

Mentor+Spillet™ bidrager til at:

 • Skabe den røde tråd i mentorprogrammet.
 • Give en fælles forståelse for mentoring og mentors roller.
 • Træne mentorer og mentees i gode samtaler.
 • Sikre forventningsafstemning mellem mentor og mentee.
 • Kvalitetssikre og – og “peer supervision”.
 • Sikre evaluering af mentor/mentee-samarbejdet og gensidig feedback.
 • Øge kvaliteten og udbyttet af mentorprogrammet.
maikenkestner-4S3A2935-web

MENTORS MANGE ROLLER

227-Discussion-Partner-1-100x100
222-Storyteller-100x100
226-Advisor-100x100
221-Knowledge-Sharer-100x100
225-Coach-100x100

Sparringspartner

Diskuterer med og udfordrer mentee

Historiefortæller

Fortæller historier til inspiration for mentee

Rådgiver

Giver ekspertråd

Videndeler

Deler ud af sin professionelle viden efter behov

Coach

Stiller spørgsmål, som giver nye indsigter

229-Criric-100x100

Kritiker

Giver konstruktiv kritik og feedback

223-Networker-100x100

Netværker

Støtter mentees udvikling og brug af netværk

228-Door-Opener-100x100

Døråbner

Åbner døre og giver referencer

224-Friend-100x100

Ven

Opmuntrer og støtter mentee

230-Sponsor-100x100

Sponsor

Guider mentee i forhold til karrieren